Uitleg aanvraagprocedure visum India

Uitleg aanvraagprocedure van het visum voor India

De aanvraagprocedure voor een elektronisch visum voor India is niet ingewikkeld. Hier vindt u stap voor stap alle uitleg om snel uw visumaanvraag te regelen en naar India te kunnen reizen met een geldig visum.

Overzicht aanvraagprocedure:

 • Stap 1 | Voorbereiding: kiezen tussen een fysiek of digitaal visum
 • Stap 2 | Voorbereiding: de benodigde documenten verzamelen
 • Stap 3 | Aanvragen: het aanvraagformulier openen
 • Stap 4 | Aanvragen: het aanvraagformulier invullen
 • Stap 5 | Aanvragen: het betalen van het visum India
 • Stap 6 | Aanvragen: de documenten uploaden
 • Stap 7 | Afwachten: uw visum India ontvangen
 • Stap 8 | Op reis: zorgen dat u voldoet aan de gestelde eisen

1 | Voorbereiding: kiezen tussen een fysiek of digitaal visum

Voordat een visum kan worden aangevraagd is het zaak te beslissen welk type visum nodig is. Vooropgesteld: India inreizen mag alleen met een geldig visum. De enige uitzondering op deze visumplicht geldt voor bezitters van de Indiase nationaliteit en een bijbehorend Indiaas paspoort.

Deze website is gericht op reizigers die gebruik kunnen maken van de elektronische variant van het visum. Die voldoet voor de meeste zakenreizigers en toeristen. Wel moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo mag de reiziger maximaal 30, 90 of 180 dagen in India verblijven. Lees eerst alle voorwaarden en controleer aan de hand daarvan of u in aanmerking komt voor het visum India dat online kan worden aangevraagd, ook wel het e-visum genoemd.

India inreizen mag alleen met een geldig visum. De enige uitzondering op deze visumplicht geldt voor bezitters van de Indiase nationaliteit en een bijbehorend Indiaas paspoort.

2 | Voorbereiding: de benodigde documenten verzamelen

Om een visumaanvraag voor India in te dienen is het noodzakelijk enkele documenten bij elkaar te verzamelen. Alleen indien al deze documenten beschikbaar zijn kan het daadwerkelijke aanvragen beginnen:

 • Het paspoort van de reiziger
 • Een digitale scan of foto van dit paspoort
 • Een digitale pasfoto van de reiziger
 • Een digitale scan of foto van het visitekaartje van de reiziger en een uitnodigingsbrief (in het geval van een zakelijke reis)

Let erop dat het paspoort dat gebruikt wordt voor de visumaanvraag niet binnen zes maanden nadat de reis naar India aanvangt mag verlopen.

Indiase Darjeeling

3 | Aanvragen: het aanvraagformulier openen

Het aanvraagformulier waarmee het visum India is aan te vragen is te vinden via de aanvraagpagina van deze website. Klik op de onderstaande knop om direct te starten met het invullen van het formulier.

4 | Aanvragen: het aanvraagformulier invullen

Met het aanvraagformulier kan een reiziger een visum aanvragen voor zichzelf, voor een ander of voor meerdere reizigers tegelijk. Het bestaat uit drie delen: contactgegevens van de aanvrager, gegevens over de reis en gegevens en persoonsgegevens van alle reizigers

Het eerste deel, de contactgegevens van de aanvrager, hoeft niet voor alle reizigers van toepassing te zijn, ook als de reizigers elk een ander adres hebben kan de aanvraag gecombineerd door één aanvrager worden uitgevoerd. En ook als de aanvrager zelf niet meereist kan dit deel van het aanvraagformulier worden ingevuld met de gegevens van de aanvrager.

Het tweede deel, gegevens over de reis, dient wel voor alle reizigers van toepassing te zijn waarvoor in één formulier visums worden aangevraagd. In dit deel van het formulier wordt gevraagd naar het doel van de reis (zakelijk, toeristisch of medisch). Ook dient hier het vliegveld van aankomst te worden geselecteerd. Niet alle vliegvelden staan in de lijst met te selecteren aankomstlocaties. Indien wordt gevlogen op een locatie die niet in de lijst staat is het niet mogelijk met een online aangevraagd visum te reizen, u dient dan een visum aan te vragen bij de ambassade van India. Tevens wordt gevraagd om een verblijfplaats in India, dit kan bijvoorbeeld een hotel, hostel, vriend, familielid of collega zijn. Ten slotte wordt gevraagd om een noodcontact in het thuisland van de reiziger(s), bijvoorbeeld een thuisblijvend familielid, vriend of collega.

Het derde deel van het aanvraagformulier bestaat uit de persoonsgegevens van de reiziger(s) waarvoor online visums India worden aangevraagd. Het gaat hierbij om gegevens die op het paspoort van de reiziger staan vermeld en gegevens over de opleiding, religie, de werkgever, de ouders, een eventuele partner en het reisverleden van de reiziger. Ook wordt gevraagd of de reiziger ooit de toegang tot India of een ander land is geweigerd en of de reiziger een strafblad heeft.

Onderaan het aanvraagformulier voor het visum is de knop ‘Voeg een reiziger toe’ te vinden. Hiermee kunnen meerdere reizigers aan de aanvraag worden toegevoegd.

5 | Aanvragen: het betalen van het visum

Nadat de aanvrager het visumformulier heeft ingevuld en alle gegevens goed heeft gecontroleerd dient de betaling voor het visum of de visa te worden voldaan. Let op: zodra de betaling is uitgevoerd is het niet meer mogelijk wijzigingen toe te passen aan de visumaanvraag. Het is daarom erg belangrijk dat de aanvrager alle ingevulde gegevens nogmaals goed controleert voordat de betaling wordt uitgevoerd.

De totaalprijs voor het visum India kan worden voldaan per iDEAL of Bancontact, PayPal, creditcard, Google Pay of Apple Pay. Door gebruik te maken van deze betaalmethoden worden geen transactiekosten in rekening gebracht en wordt de aanvraag van het visum of de visa direct in gang gezet.

Een detail van een tempel in India

6 | Aanvragen: de documenten uploaden

Na het voldoen van de betaling van het visum dienen enkele documenten te worden geüpload. Pas nadat alle vereiste bestanden zijn geüpload start de procedure. Welke bestanden noodzakelijk zijn hangt af van het doel van de reis.

Te uploaden documenten voor toeristische reizen:

 • Pasfoto van de reiziger met witte achtergrond, niet dezelfde als in het paspoort
 • Foto/scan van de voorkant van de plastic pagina van het paspoort van de reiziger

Te uploaden bestanden voor zakelijke reizen:

 • Pasfoto van de reiziger met witte achtergrond, niet dezelfde als in het paspoort
 • Foto/scan van de voorkant van de plastic pagina van het paspoort van de reiziger
 • Foto/scan van het visitekaartje van de reiziger
 • Een uitnodigingsbrief van de organisatie/het bedrijf dat in India wordt bezocht

Te uploaden bestanden voor medische reizen:

 • Pasfoto van de reiziger met witte achtergrond, niet dezelfde als in het paspoort
 • Foto/scan van de voorkant van de plastic pagina van het paspoort van de reiziger
 • Foto/scan van een brief van het ziekenhuis in India waaruit blijkt dat de reis een medisch doel heeft

Vereisten aan deze bestanden:

 • Formaat: JPEG, PNG of BMP
 • Bestandsgrootte: minder dan 4MB per bestand

De geüploade afbeeldingen dienen scherp en duidelijk te zijn. De plastic pagina van het paspoort moet volledig in beeld zijn, let op dat er geen delen wegvallen. Dit geldt ook voor de pasfoto; het gezicht moet volledig, duidelijk en herkenbaar in beeld zijn. Ook dient de foto voor een witte of heel lichte, effen achtergrond te zijn gemaakt. Let op: het is niet toegestaan dezelfde foto te gebruiken als die in het paspoort is gebruikt!

7 | Afwachten: uw visum ontvangen

Nadat het formulier is ingevuld, de betaling is voltooid en de afbeeldingen zijn geüpload wordt de visumaanvraag in behandeling genomen. Dit duurt gemiddeld zeven dagen. Soms kan het langer duren, daarom is het noodzakelijk het visum ruim voor vertrek naar India aan te vragen. Het visum wordt per e-mail toegestuurd. Alle reizigers dienen het visum uit te printen en mee te nemen naar India.

8 | Op reis: zorgen dat u voldoet aan de gestelde eisen

Ook na het ontvangen van het visum dienen reizigers rekening te houden met een aantal belangrijke voorwaarden. Reizigers die zich niet aan de voorwaarden houden worden niet toegelaten in India. Ook na het inreizen dienen de voorwaarden te worden gerespecteerd; zo niet kunnen toekomstige visumaanvragen worden geweigerd. Lees hierover meer op de pagina over de voorwaarden en over de geldigheid van het visum India.

Indien na het lezen van deze uitleg over de procedure voor het aanvragen van een visum nog vragen onbeantwoord blijven kunt u kijken bij de veelgestelde vragen over het visum.