Geldigheidsduur

De nieuwe geldigheidstermijnen van Indiase visa

Begin 2019 zijn de geldigheidstermijnen van alle e-visa voor India met onmiddellijke ingang gewijzigd. De nieuwe geldigheidsduur van alle zakelijke e-visa bedraagt vanaf nu een heel jaar. Het toeristische e-visum is beschikbaar met een geldigheidsduur van 30 dagen of een jaar. Ook is één visum vanaf nu te gebruiken voor meerdere inreizen. Wel geldt er, afhankelijk van het reisdoel, een maximaal aantal verblijfsdagen (aaneengesloten of in totaal), waarover hieronder meer.

Een totale geldigheidsduur van één jaar

De nieuwe geldigheidstermijn van het visum India bedraagt 30 dagen of een jaar. De geldigheidsduur begint te lopen op de dag van afgifte. Indien een aanvraag voor het e-visum met een geldigheidsduur van 30 dagen meer dan 21 dagen voor aankomst wordt ingediend, wordt het pas rond de 21e dag voor aankomst gekeurd, waarna ook direct de geldigheidstermijn van 30 dagen ingaat. Binnen deze 30 dagen mag men in India arriveren. Naast de geldigheidsduur geldt ook een maximale verblijfsduur, die afhankelijk is van het gekozen visumtype.

Toeristen mogen per verblijf 30 of 90 dagen in India verblijven

Het toeristenvisum dat 30 dagen geldig is staat ook een verblijf van 30 dagen toe, geteld vanaf de datum van aankomst. De aankomst moet binnen 30 dagen na toekenning van het visum plaatsvinden. Als dit het geval is, mag het verblijf altijd 30 dagen duren, ongeacht hoelang het visum op dat moment nog geldig is.

Voor het toeristenvisum dat een jaar geldig is, geldt een maximum van 90 verblijfsdagen per keer dat het land wordt betreden. Hierbij worden zowel de dag van aankomst als de dag van vertrek meegerekend. Voor toeristen geldt een restrictie op het totaalaantal verblijfsdagen van alle losse reizen opgeteld. Toeristen mogen per kalenderjaar namelijk maximaal 180 dagen in India verblijven. Het reisdoel moet telkens toeristisch zijn en zowel de dag van aankomst als de dag van vertrek van elk verblijf moeten vallen binnen de geldigheidstermijn van een jaar vanaf toekenning van het visum.

Zakenreizigers mogen in totaal 180 dagen in India verblijven

Voor werkgerelateerde reizen wordt de maximale verblijfsduur anders berekend. Voor zakenreizigers geldt namelijk geen maximaal aantal dagen per reis, maar een maximale cumulatieve verblijfsduur van 180 dagen per visum en per kalenderjaar. Dit totaalaantal mag naar wens worden opgeknipt in meerdere reizen, maar mag in totaal niet worden overschreden met één e-visum.

Alleen gegevens van de eerste reis nodig bij aanvragen

Bij het aanvragen van een visum voor India wordt gevraagd naar de datum van aankomst en vertrek, alsmede een verblijfslocatie in India. Reizigers die meerdere malen het land willen inreizen met één visum hoeven enkel de gegevens van de eerste reis in te vullen. Het is niet nodig om voor volgende reizen (binnen de geldigheidstermijn van het visum) de nieuwe reisplannen of gewijzigde verblijfslocatie(s) door te geven. Wel moet het reisdoel van elke reis met een toeristenvisum ook daadwerkelijk toeristisch zijn. Met een zakenvisum zijn zowel zakelijke als toeristische reizen toegestaan.

Let op: de geldigheid van het toeristenvisum India vervalt als het reisdoel niet (meer) overeenkomt met het reisdoel dat werd opgegeven in het aanvraagformulier.

Geldigheid vervalt bij wijziging reisdoel

Bent u in het bezit van een geldig toeristenvisum India, maar wilt u met een ander reisdoel naar India reizen dan destijds in het aanvraagformulier is ingevuld? Dan moet u voor het alternatieve reisdoel een nieuwe aanvraag indienen.

Wat te doen bij een combinatie van zaken en toerisme?

Het is niet toegestaan om zakelijke activiteiten te ontplooien op basis van een toeristisch visum India. Wel is het toegestaan om op basis van een zakenvisum een combinatie te maken van zaken en toerisme. Reizigers met een zakenvisum moeten kunnen aantonen dat er een zakelijk belang is voor het maken van de reis. Dat er daarnaast toeristische activiteiten worden ontplooid is geen probleem.

Geldigheidsvereisten van het paspoort

Behalve met de geldigheidstermijn van het visum India dient de reiziger ook rekening te houden met de geldigheidstermijn van het paspoort. Deze moet bij elke aankomst minimaal 6 resterende maanden bedragen. Ook moet het paspoort bij elke aankomst twee lege pagina's bevatten.

Let op: het visum India is alleen geldig in combinatie met een paspoort dat aan de hierboven genoemde eisen voldoet.

Situatieveranderingen die de geldigheid in de weg kunnen staan

Houd er rekening mee dat niet alleen op het moment van het aanvragen van het visum India aan alle visumvoorwaarden moet worden voldaan, maar ook gedurende alle reizen naar India. Zo is het niet mogelijk online een aanvraag in te dienen als de reiziger een strafblad heeft. Mocht een reiziger na het verkrijgen van een visum alsnog een strafblad krijgen, vervalt daarmee direct de geldigheid van het visum.