Geldigheid

Geldigheid visum

Voor de geldigheid van het visum India zijn drie zaken van belang: de aankomstdatum, de verblijfsduur en de randvoorwaarden van het visum. De geldigheid van het visum vervalt indien reizigers meer dan 30 dagen later in India arriveren dan aangegeven in hun aanvraag. De geldigheid qua verblijfsduur is voor een visum: 60 dagen, mits India niet meer dan eenmaal tussentijds wordt verlaten.

Geldigheidstermijn van het visum

De geldigheidstermijn bedraagt 60 dagen. Dat betekent dat reizigers inclusief de dag van aankomst in India 60 dagen mogen verblijven. De geldigheidstermijn van fysieke visums is afhankelijk van het type visum, lees daarover meer op de pagina over fysieke visa India.

Startdatum geldigheid

Bij het aanvragen dient u aan te geven wanneer u aankomt. Indien u vertraging oploopt of vanwege een andere oorzaak later aankomt in India vormt dit geen probleem voor de geldigheid van het visum indien de daadwerkelijke aankomstdatum niet meer dan 30 dagen later is dan de opgegeven aankomstdatum in het visum-aanvraagformulier.

De koe is heleilig in India

Geldigheid m.b.t. randvoorwaarden

De geldigheid van het visum vervalt direct wanneer niet (langer) aan één of meerdere voorwaarden van het visum wordt voldaan. Zo verloopt de geldigheid direct wanneer de geldigheid van het paspoort verloopt waarmee de visumaanvraag is ingediend. Om problemen met het paspoort te voorkomen dient u te zorgen dat uw paspoort nog minimaal zes maanden geldig is nadat u India in reist. Indien de geldigheid van uw paspoort eerder verloopt dient u eerst een nieuw paspoort aan te vragen, alvorens de visumaanvraag in te dienen. Meer informatie over de voorwaarden leest u op de pagina voorwaarden van het visum.

Om problemen met het paspoort te voorkomen dient u te zorgen dat uw paspoort nog minimaal zes maanden geldig is nadat u India in reist.

Let op: indien u voldoet aan alle voorwaarden op het moment dat u uw visum aanvraagt betekent dat nog niet automatisch dat u ook nog aan alle voorwaarden voldoet ten tijde van het inreizen van India en gedurende het gehele verblijf in India. De geldigheid van het visum India kan ook vervallen nadat het is goedgekeurd en toegekend, indien later niet meer aan de voorwaarden wordt voldaan. De douanebeambte van India is gerechtigd bij aankomst nogmaals te controleren of u aan alle voorwaarden voldoet om het land in te mogen reizen. Indien de douanebeambte beslist dat niet langer aan de voorwaarden wordt voldaan vervalt alsnog de geldigheid van het visum India, waardoor u India niet mag inreizen.

Ook bij het uitreizen controleert de douane of de geldigheid van het visum nog in orde is. Reizigers die langer in India zijn verbleven dan volgens de geldigheid van het visum India is toegestaan kunnen op een zwarte lijst worden geplaatst waardoor aanvragen in de toekomst sneller kunnen worden afgekeurd.