Geldigheidsduur

De nieuwe geldigheidstermijnen van Indiase visa

Begin 2019 zijn de geldigheidstermijnen van alle e-visa voor India met onmiddellijke ingang gewijzigd. De nieuwe geldigheidsduur van alle zakelijke en toeristische e-visa bedraagt vanaf nu een heel jaar. Ook is één visum vanaf nu te gebruiken voor een ongelimiteerd aantal inreizen. Wel geldt er, afhankelijk van het reisdoel, een maximaal aantal verblijfsdagen (aaneengesloten of in totaal), waarover hieronder meer.

Een totale geldigheidsduur van één jaar

De nieuwe geldigheidstermijn van het visum India bedraagt een jaar. Dit jaar begint te lopen op de dag van afgifte. Indien het e-visum meer dan 90 dagen voor aankomst wordt ingediend, wordt het pas rond de 90e dag voor aankomst gekeurd, waarna ook direct de geldigheidstermijn van een jaar ingaat. Naast de geldigheidsduur, waarbinnen elk verblijf geheel dient te vallen, geldt de onderstaande maximale verblijfsduur, die afhankelijk is van het reisdoel.

Toeristen mogen per verblijf 90 dagen in India verblijven

Voor toerisme geldt een maximum van 90 verblijfsdagen per keer dat het land wordt betreden. Hierbij worden zowel de dag van aankomst als de dag van vertrek meegerekend. Voor toeristen geldt geen restrictie op het totaalaantal verblijfsdagen van alle losse reizen opgeteld. Het is dus ook mogelijk om bijvoorbeeld driemaal 90 dagen in India te verblijven. Wel moet het reisdoel dan telkens toeristisch zijn en moeten zowel de dag van aankomst als de dag van vertrek van elk verblijf vallen binnen de geldigheidstermijn van een jaar vanaf toekenning van het visum.

Zakenreizigers mogen in totaal 180 dagen in India verblijven

Voor werkgerelateerde reizen wordt de maximale verblijfsduur anders berekend. Voor zakenreizigers geldt namelijk geen maximaal aantal dagen per reis, maar een maximale cumulatieve verblijfsduur van 180 dagen. Dit totaalaantal mag naar wens worden opgeknipt in meerdere reizen, maar in totaal niet worden overschreden met één e-visum.

Alleen gegevens van de eerste reis nodig bij aanvragen

Bij het aanvragen van een visum voor India wordt gevraagd naar de datum van aankomst en vertrek, alsmede een verblijfslocatie in India. Reizigers die meerdere malen het land willen inreizen met één visum hoeven enkel de gegevens van de eerste reis in te vullen. Het is niet nodig om voor volgende reizen (binnen de geldigheidstermijn van het visum) de nieuwe reisplannen of gewijzigde verblijfslocatie(s) door te geven. Wel moet het reisdoel van elke reis met een zakenvisum ook daadwerkelijk zakelijk zijn, en met een toeristenvisum toeristisch.

Let op: de geldigheid van het visum India vervalt als het reisdoel niet (meer) overeenkomt met het reisdoel dat werd opgegeven in het aanvraagformulier.

Geldigheid vervalt bij wijziging reisdoel

Bent u in het bezit van een geldig visum India, maar wilt u met een ander reisdoel naar India reizen dan destijds in het aanvraagformulier is ingevuld? Dan moet u met het alternatieve reisdoel een nieuwe aanvraag indienen.

Wat te doen bij een combinatie van zaken en toerisme?

Het is niet toegestaan om zakelijke activiteiten te ontplooien op basis van een toeristisch visum India. Wel is het toegestaan om op basis van een zakenvisum een combinatie te maken van zaken en toerisme. Reizigers met een zakenvisum moeten bij elke reis naar India kunnen aantonen dat er een zakelijk belang is voor het maken van de reis. Dat er daarnaast toeristische activiteiten worden ontplooid is geen probleem.

Geldigheidsvereisten van het paspoort

Behalve met de geldigheidstermijn van het visum India dient de reiziger ook rekening te houden met de geldigheidstermijn van het paspoort. Deze moet bij elke aankomst minimaal 6 resterende maanden bedragen alsmede twee lege pagina's bevatten. Voor reizigers met de Nederlandse nationaliteit geldt dat zowel een nieuw paspoort als een nieuw visum moet worden aangevraagd in het geval dat het paspoort niet meer aan deze eisen voldoet.

Let op: de geldigheid van het visum India vervalt ook als het paspoort niet meer aan de hierboven genoemde eisen voldoet.

Situatieveranderingen die de geldigheid in de weg kunnen staan

Houd er rekening mee dat niet alleen op het moment van het aanvragen van het visum India aan alle visumvoorwaarden moet worden voldaan, maar ook gedurende alle reizen naar India. Zo is het niet mogelijk online een aanvraag in te dienen als de reiziger een strafblad heeft. Mocht een reiziger na het verkrijgen van een visum alsnog een strafblad krijgen, vervalt daarmee direct de geldigheid van het visum.