De disclaimer van VisumsIndia.nl

Privacy beleid en disclaimer VisumsIndia.nl

Om gebruik te maken van deze website dienen gebruikers akkoord te gaan met het privacy beleid van VisumsIndia.nl. Lees op deze pagina meer over het privacy beleid, inclusief cookiebeleid en de disclaimer voor gebruik van deze website.

Privacy beleid VisumsIndia.nl

Gebruikers van deze website dienen in te stemmen met het privacy beleid om gebruik te kunnen maken van de website en informatie. Voor de werking en monitoring van deze website worden enkele gegevens verzameld. Hierbij gaat het om gegevens die bezoekers zelf invullen: middels het visumaanvraagformulier en middels het invulveld waar een e-mail herinnering aangevraagd kan worden. Tevens wordt op deze website gebruik gemaakt van Google Analytics. Enkel hiervoor worden mogelijk cookies geplaatst op het device van de bezoeker. Verzamelde gegevens worden niet doorverkocht of anderszins gedeeld met derden.

Disclaimer VisumsIndia.nl

VisumsIndia.nl heeft als doel reizigers te informeren, adviseren en helpen met hun visumaanvraag voor reizen naar India. Ondanks onze inspanningen zoveel mogelijk correcte en actuele informatie te delen met de bezoekers van onze website kunnen we niet garanderen dat hierbij geen onjuistheden of onvolledigheden zijn ingeslopen. Ook biedt VisumsIndia.nl geen enkele garantie dat bezoekers recht hebben op een toegewezen visum indien de teksten op deze website dat zouden suggereren. Enkel de overheid van India is gerechtigd hier definitieve uitspraken over te doen. VisumsIndia maakt geen deel uit van de overheid van India of enig ander land. Het is niet toegestaan teksten en afbeeldingen van deze website te kopiƫren, openbaren of te gebruiken voor andere dan persoonlijke doeleinden.