Fysieke visums India

Het fysieke (sticker-) visum voor India

Het fysieke visum voor India is een sticker, welke door een consulair medewerker in het paspoort wordt geplakt. Het wordt daarom ook wel stickervisum genoemd. Stickervisums zijn bedoeld voor reizigers die niet voldoen aan de voorwaarden van het elektronische visum.

Wanneer verplicht

Allereerst is elke reiziger die niet in het bezit is van een Indiaas paspoort verplicht een visum aan te vragen om India binnen te mogen reizen. Ook kinderen en baby’s dienen een eigen visum te bezitten om naar India te mogen (mee)reizen. Er zijn twee manieren om aan de visaplicht te voldoen; middels een elektronisch e-visum of middels een fysiek visum. De overheid van India adviseert gebruik te maken van het elektronische visum indien de reiziger voldoet aan de voorwaarden die daaraan gesteld zijn. De administratieve handelingen voor het verkrijgen van een elektronisch visum zijn namelijk zowel voor de reiziger als voor de Indiase overheid minder complex. Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan kan een fysiek visum worden aangevraagd.

In alle gevallen is het verplicht een visum India aan te vragen alvorens naar India te reizen; ga na of voor u een digitaal visum voldoet of dat u een fysiek stickervisum moet aanvragen.

Fysiek of elektronisch visum India

Wilt u naar India reizen en weet u niet of u gebruik wilt of moet maken van een e-visum of van een fysiek visum? Bekijk dan eerst de voorwaarden van het visum. Indien u aan deze voorwaarden voldoet kunt u op deze website het officiële visum India aanvragen. Indien u niet aan deze voorwaarden voldoet, ga dan na wat voor fysiek visa u dient aan te vragen en hoe deze aanvraag in zijn werk gaat.

Gouden paleis

Aanvragen fysieke visa

De ambassades van India in Nederland en België zijn verantwoordelijk voor de uitgifte van fysieke visums aan reizigers die hun visum in Nederland of België willen aanvragen. Om de administratieve druk te verlichten hebben deze ambassades de volledige verwerking van aanvragen voor fysieke visa uitbesteed aan een commerciële organisatie: VFS Global. Op de website van VFS Global kan een aanvraag worden ingediend en is tevens te vinden welk type past bij de situatie en het reisdoel van de reiziger. VFS Global heeft drie kantoren in Nederland, de zogenaamde Visa Application Centers. Om zeker te weten dat een fysiek visa in de vorm van een paspoortsticker alleen in het paspoort terecht kan komen van de aanvrager is alleen VFS Global gerechtigd de stickers in te plakken. Het is daardoor noodzakelijk dat ofwel de reiziger met paspoort langs gaat bij een Visa Application Center, ofwel het paspoort van de reiziger per post naar een Visa Application Center wordt gestuurd.

Soorten fysieke visa voor India

Voordat een fysiek visa kan worden aangevraagd dient de reiziger te kiezen uit een veertiental fysieke visa voor India. Elk visa heeft eigen voorwaarden en is aan te vragen voor verschillende geldigheidstermijnen. De kosten van het fysieke visum hangen zowel af van het type visum als van de gewenste geldigheidsduur (termijn waarin in India verbleven mag worden).

Er zijn speciale fysieke visa India aan te vragen voor: toeristen, zakenreizigers, doorreizigers, studenten, stagiaires, onderzoekers, diplomaten, journalisten, film-medewerkers, conferentiebezoekers, missionarissen, medische reizigers, immigranten en Indiase staatsburgers.